Poslove tjelesne zaštite obavljaju licencirani (sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti), moderno opremljeni, a po potrebi i naoružani zaštitari tvrtke Lav Zaštita d.o.o., odjeveni u službene odore ili odijela, koji su osim zaštite Vas i Vaše imovine spremni obavljati i ostale poslove, kao što su prijem stranaka, rad na telefonskoj centrali i sl.

U bilo kojem trenutku spremni smo promptno reagirati na svaki Vaš zahtjev.

Pored čuvarske službe određenog objekta, sigurnost nadopunjavamo sa nadzornim obilascima interventnih ekipa, nadzorom iz operativne službe i sustavima tehničke zaštite tvrtke Lav Zaštita d.o.o.