Tehnička zaštita se koristi za zaštitu objekata svih veličina i namjena – od stambenih objekata do kompleksnih javnih i industrijskih lokacija, a razlog velikoj potražnji je širok raspon zaštitnih funkcija i učinaka koje ima na potencijalne počinitelje kaznenih djela.

Centralni dojavni sustav (dojavni centar) definiran je kao mjesto prijema i obrade alarmnih te svih drugih tehničkih informacija. Propisno projektirani i implementirani sustavi detektiraju i prenose alarmno stanje na osnovu kojeg se poduzimaju mjere tjelesne zaštite u cilju sprječavanja neovlaštenog djelovanja.

Lav Zaštita d.o.o. raspolaže sa moderno opremljenim dojavnim centrom u kojem rade vrhunski profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima sigurnosti.